Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494033

Aşağıdaki besiyerleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Bütün besiyerleri otoklavlanmalıdır.

Besiyerleri önce sulandırılıp sonra tartılmalıdır.

Otoklavdan çıkan besiyeri 42°C’ye gelince petri kaplarına dökülmelidir.

Besiyeri için hazırlana sularda ağır metal iyonları bulunmamalıdır.

Petrilere dökülen besiyerleri katılaştıktan sonra bir hafta oda ısısında bekletilir.


Yanıt Açıklaması:

Edwards ya da brillant green agar yüksek sıcaklığa dayanamadıkları için otoklav yapılamaz. Besiyerleri dehidre haldeyken tartılıp sonra sulandırılmalıdır. Besiyerleri 42°C’de katılaşırlar bu nedenle otoklavlandıktan sonra 50°C’ye geldiğinde petrilere dökülmelidir. Besiyerlerinin hazırlamada kullanılan sularda ağır metal iyonları ve klor bulunmamalı bu nedenle de distile suda hazırlanmalıdır. Petrilere dökülen besiyerleri donduktan sonra dolapta 4°C’de tercihen buzdolabı poşetleri içerisinde saklanmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum