Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1133037

Bakteriden bakteriye faj aracılığıyla plazmid aktarımına ne ad verilir?


Konjugasyon  

Transdüksiyon

Transformasyon

Mutasyon

İnvolüsyon


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum