Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1133051

Aşağıdakilerden hangisi PCR tekniğinin amaçlarından biri değildir?


Bakteriyel tür tayini       

Hücre içi üreyen patojenlerin tayini       

Genetik hastalıkların tayini         

Kriminal amaçlı DNA tayini

Hücresel DNA miktar tayini


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum