Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1216059

Aşağıdakilerden hangisi afimbrial adezinlerin bağlandığı reseptörlerden biridir?


Glikolipid

Galaktoz

Fibronektin

Mannoz

Tip V kollagen


Yanıt Açıklaması:

Bakterinin afimbrial adezinler adı verilen yüzey adezyon molekülleri ile konak hücreye tutunmasına da “afimbrial adezyon” denir (Şekil 3.2). Afimbrial adezinler için de konak hücrelerde spesifik reseptörler bulunur. Fibrin, fibronectin, salivar glikoprotein ve actinomyces gibi isimler alan hücre reseptörleri afimbrial adezinler için özel olan
reseptörlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum