Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1277769

Kirby-Bauer yöntemi olarak bilinen antibiyotik duyarlılık testi aşağıdakilerden hangisidir?


Disk Difüzyon Tekniği

Tüp Dilüsyon Tekniği

E-Test

Minimal letal konsantrasyonunu (MLK)

Minimal inhibisyon konsantrasyonunu (MİK)


Yanıt Açıklaması:

Disk Difüzyon Tekniği

Yorumlar
  • 0 Yorum