Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1390437

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri mikroorganizmalar için kültürel direkt tanıyı kolaylaştıran tayin yöntemlerindendir?

 I.Gram boyanma                       

II.Koloni morfolojisi

III.Hemoliz özelliği

IV.Spor varlığı                           

V.Protein metabolizması

VI.Karbonhidrat fermantasyonu

VII.Hücresel morfoloji


II,III,V,VI

II,IV,VI

I,III,V

Yalnız I

IV,VII


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum