Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493233

Bakterilerde transkripsiyon işlemi hangi enzim tarafından gerçekleştirilir?


Helikaz

RNA polimeraz

DNA polimeraz

Reverse transkriptaz

Restriksiyon endonukleaz


Yanıt Açıklaması:

Helikaz; denaturasyon işlemini yapan enzimdir. DNA polimeraz; yeni DNA işlemi için gerekli temel enzimdir. Reverse transkriptaz; RNA’nın DNA’ya çevrilmesinde görev yapar. Restriksiyon endonukleazlar ise DNA’yı belli noktalardan kesen özgün enzimlerdir. Bakterilerde transkripsiyon işlemi RNA polimeraz enzimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum