Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493761

Aşağıdaki dezenfektanlarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Yüzey gerilimini arttırır ve ozmotik basıncın düşmesine neden olur.

Hidrojen peroksit ve ozon bakterilerin membran fonksiyonlarını bozarak işlev görürüler.

Ağır metaller bakterilerin enzim aktivitelerini bozmaktadır.

Dezenfektanların etkileri ile süre ters orantılıdır

Soğuk ortamda dezenfektanın etkinliği artmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Dezenfektanlar, yüzey gerilimini düşürür ve ozmotik basıncın artırmasına neden olur. Enzim aktivitesini direkt olan bozan ağır metaller (gümüş, civa, bakır), tuzlar, oksidan maddeler (hidrojen peroksit, ozon, sodyum hipoklorid) bu grupta sayılabilir. Dezenfektanların bakteriler üzerine etkileri belirli bir süreye bağlı olarak şekillenir ve logaritmik bir azalma gözlenir. Bu durum bir ortamdaki mikroorganizmaların tamamıyla giderilmesi için zamana bağlı bir özellik olduğunu göstermesi bakımından önem arz eder. Birçok dezenfektanın mikroorganizmalar üzerinde etkinliği belirli sıcaklık derecelerinde belirlenmiştir. Bu derecelerin dışındaki durumlarda özellikle de soğuk bir ortamda dezenfektanın etkinliği azalır.

Yorumlar
  • 0 Yorum