Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493772

I. Fenol indeksi
II. Öldürme eğrisi
III. Toksisite testi
IV. Aktivite spektrumunun belirlenmesi
V. İnaktivasyon testi
Yukarıdakilerden hangisi dezenfektanların antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır?


I ve II

I ve IV

I, II ve IV

II, IV, V

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Dezenfektanların antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesinde, fenol indeksi, öldürme eğrisi, toksisite testi, aktivite spektrumunun belirlenmesi, inaktivasyon testi kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum