Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1221312

Aşağıdakilerden hangisi Yapay Pasif bağışıklıktır?


Zayıflatılmış hastalık etmenini içeren aşılarla aşılanma sonucu geliştirilen bağışıklık

Hastalık etmeninin vücuda girmesi sonucunda hastalanma ve hastalığı yenme ile gelişen bağışıklık

Anneden plasenta ile yavruya geçen bağışıklık

Başka hayvanlarda üretilen bağışık serumun hasta hayvanlara verilerek oluşan bağışıklık

Hücresel bağışıklık


Yanıt Açıklaması:

Başka hayvanlarda üretilen bağışık serumun hasta hayvanlara verilerek oluşan bağışıklık

Yorumlar
  • 0 Yorum