Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1226090

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fırsatçı patojendir?


Proteus vulgaris

Brucella abortus

Brucella melitensis

Mycobacterium bovis

Yersinia pestis


Yanıt Açıklaması:

Fırsatçı patojenler normal flora elemanları olup konakçı direncinin bozulduğu durumlarda hastalığa sebep olurlar. Proteus vulgaris bunlardandır. Diğer şıklardaki baktrerşler ise hayvanlarda önemli hastalıklara sebep olan patojen bakterilerdir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum