Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1266259

Başta süt olmak üzere insan gıdalarında bulunan, patojenlerinin ısıtma ile büyük oranda öldürülmesini amacıyla kullanılan sterilizasyon işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Pastörizasyon

Tindalizasyon

Kaynatma

Nemli ısı ile sterilizasyon

Kuru ısı ile sterilizasyon


Yanıt Açıklaması:

Pastörizasyon işlemi, başta süt olmak üzere insan gıdalarında bulunan insan
patojenlerinin ısıtma ile büyük oranda öldürülmesini amaçlamaktadır. Bu işlemin
yavaş metodunda ısıl işlem 63 °C’de 30 dakika ve hızlı metodunda ise 72 °C’de 15
saniye olmak üzere uygulanır ve bu işlemden sonra süt hızlı bir şekilde soğutularak bakteri üremesinin önüne geçilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum