Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1277242

Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerle ilgili doğrudur?

1. Bakterisidal ilaçlar bakteriler üzerine öldürücü etkiliken bakteriyostatikler üemelerini engelelr

2. Griseogulvin antimikotik bir ajandır

3. Translasyon aşamasında etki eden antibiyotikler 30S ve 50S lik alt ünitelere etki ederler. 

4. Bakterisidal ve bakteriyostatik etki ilacın konsantrasyonu ilacın konsantrasyonu ve mikroorganizmanın üreme aşamasına göre değişiklik gösterebilir. 


1 ve 2

1,2,3 

sadece 4

hepsi

hiçbiri


Yanıt Açıklaması:

Verilen ifadelerin hepsi doğrudur

Yorumlar
  • 0 Yorum