Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410965

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların gelişimi için kullanılan temel besiyeri bileşimlerinden değildir?


NaCl
Pepton
Maya ekstraktı
Et ekstraktı
Penisilin

Yorumlar
  • 0 Yorum