Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493229

Bir bakteriyel kromozomun replikasyonunda başlangıç ve bitiş noktalarına verilen ad sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?


Lac-IS

Ter-Lac

IS-OriV

OriV-Ter

TetM-SSB


Yanıt Açıklaması:

Bir bakteriyel kromozomun replikasyonu belli bir noktadan başlar. Bu noktaya “oriV” denir. Replikasyon her iki yönde bir noktaya dek sürer. Bu bitiş noktasına da “ter” adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum