Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493756

Bakterilerin proteinlerini hedef alarak öldürme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Filtrasyon

Işınlama

Kaynatma

Radyasyon

Kimyasal yöntemle sterilizasyon


Yanıt Açıklaması:

Nemli ısı ile sterilizasyon, mikroorganizmaların giderilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu işlemlerden kaynatma, en yaygın kullanımdır. Genel olarak kaynatma ile bakterilerin vejetatif formları ölürken bazı bakterilerin sporları da ölür. Ancak bu işlem sporların tamamını gidermeye yetmez. Bu nedenle kaynatma tam anlamıyla bir sterilizasyon olarak tanımlanamaz. Filtrasyon bir sıvıda ve havada partiküler yapıları tutan filtreler ile yapılan sterilizasyon işlemidir. Kimyasal yöntemler, bakteri membranının fonksiyonunu bozabilir, proteinleri denatüre edebilir, enzim aktivitesini bozabilir ya da nükleik asit üzerine etki olabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum