Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493767

Sterilizasyon ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Mikroorganizmalar üzerinde seyreltilmemiş alkoller daha etkilidir.

Bakteri vejetatif formları spor formlarına göre oldukça dirençlidir.

Mikobakteriler için fenolik ve alkol türevleri kullanılır.

Aldehitler yumurtaların yıkanması, kuluçkada ve kuluçka ekipmanlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kanatlı yetiştiriciliğinde kuru hava dezenfeksiyon için kullanılamaz.


Yanıt Açıklaması:

Alkoller genellikle %60-70 seyreltilmiş halde optimum etki gösterirler. Bakterilerin sporları vejetatif formlarına göre daha dirençlidir. Mikobakteriler için fenolik ve alkol türevleri kullanılmaktadır. Halojenler yumurtaların yıkanması, kuluçkada ve kuluçka ekipmanlarının dezenfeksiyonu gibi yerlerde sıklıkla kullanılırlar. Kanatlı yetiştiriciliğinde, dezenfeksiyon amacıyla sınırlı da olsa bakır sülfat, sönmemiş kireç, UV radyasyon, sıcak su ve kuru hava kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum