Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493801

İnsan gıdalarında bulunan insan patojenlerinin ısıtma ile büyük oranda öldürülmesinin amaçlandığı fiziksel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Sterilizasyon

Pastörizasyon

UHT

Antisepsi

Dezenfeksiyon


Yanıt Açıklaması:

Pastörizasyon işlemi, başta süt olmak üzere insan gıdalarında bulunan insan patojenlerinin ısıtma ile büyük oranda öldürülmesini amaçlamaktadır. Bu işlemin yavaş metodunda ısıl işlem 63 °C’de 30 dakika ve hızlı metodunda ise 72 °C’de 15 saniye olmak üzere uygulanır ve bu işlemden sonra süt hızlı bir şekilde soğutularak bakteri üremesinin önüne geçilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum