Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1079707

Aşağıdakilerden hangi yapı protein içerir?

I.Hücre membranı       

II.Mürain        

III.Flajella       

IV.Endotoksin

V.Fimbria


Yalnız IV        

I,III,V

II,IV

I,III,IV,V  

I,II,III,V


Yanıt Açıklaması:

I,II,III,V

Yorumlar
  • 0 Yorum