Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1216116

Aşağıdakilerden hangisi Mikoplazma ve Ureaplazma türlerinin toksik etkili metabolik ürünlerindendir?


Hyaluronidaz

Sitolizin

Elastaz

Hidrojen peroksit

Koagulaz


Yanıt Açıklaması:

Hidrojen peroksit (H2O2) ve Amonyak (NH3) Mikoplazma ve Ureaplazma türlerinin toksik etkili metabolik ürünleridir. Solunum ve urogenital sistemdeki epitel hücreleri hasara uğratırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum