Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1400487

Diplococcus pneumoniae ve  Klebsiella pneumoniae bakterilerin varlığı aşağıdaki hangi boyama yöntemi ile tespit edilir?


Karbol fuksin ile boyama

Kristal viyole ile boyama

Negatif boyama

Kapsül boyama

Gram boyama


Yanıt Açıklaması:

Kapsül boyama

Yorumlar
  • 0 Yorum