Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1400608

Besiyerinin içerisindeki indikatör maddelerle bakteri üremesine bağlı olarak meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlarla bakterilerin ön identifikasyonu gerçekleştirilebildiği besiyeri aşağıdaki hangi sınıfta yer alır?


Temel besiyeri

Selektif besiyeri

Differensiyal besiyeri

Zenginleştirilmiş besiyeri

Kimyasal formülü tanımlanmış besiyeri


Yanıt Açıklaması:

Differensiyal besiyeri

Yorumlar
  • 0 Yorum