Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493334

Aşağıdaki nükleotidlerden hangisi DNA’nın yapısında yer almaz?


Sitozin

Guanin

Timin

Urasil

Adenin


Yanıt Açıklaması:

Urasil nükleotidi RNA’ya özgü olup DNA’nın yapısında bulunmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum