Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493708

Aşağıdakilerden hangisi bakteriyostatik etki gösteren antibiyotik ilaçlardan birisidir?


Penisilin

Neomisin

Polimiksin

Tetrasiklin

Streptomisin


Yanıt Açıklaması:

Antibiyotikler, genel olarak bakteriler üzerine etkilerini iki şekilde gösterirler ve bu etkilerine göre ilaçlar gruplanabilirler: Bakterisidal ilaçlar ve bakteriyostatik ilaçlar. Bakterisidal ilaçlar, bakteriler üzerine hızlı öldürücü etki gösterirler. Bunlar arasında, penisilin, streptomisin, polimiksin, neomisin sayılabilir. Bakteriyostatik ilaçlar ise, bakterilerin üremesini engellerler. Bu ilaçlara tetrasiklinler, sülfonamidler ve kloramfenikol örnek olarak gösterilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum