Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1079696

Aşağıdaki yapılardan hangisi/hangileri sırasıyla Gram-pozitif ve Gram-negatif hücrelerde bulunmaz?


Dış membran-teikoik asit

Kapsül-lipopolisakkarit

Peptidoglikan-lipoprotein

Dış membran-lipopolisakkarit

Flajella-porin proteini


Yanıt Açıklaması:

Dış membran-teikoik asit

Yorumlar
  • 0 Yorum