Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1079702

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gram-negatif bakteriler için doğrudur?

I.Periplazmik boşlukları geniştir.

II.Hücre duvarı teikoik asit içerebilir.

III.Hücre duvarı endotoksik özelliğe sahiptir.

IV.Antibiyotiklere karşı daha dirençli olabilirler.

V.Gram boyama tekniğinde kırmızı-pembe renkli boyanırlar.

VI.Teikoik asit antijenik özellik taşır.


I,III,V 

II,IV,VI

Yalnız III

Yalnız II

I,III,IV,V


Yanıt Açıklaması:

I,III,IV,V

Yorumlar
  • 0 Yorum