Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1083436

Aşağıdakilerden hangisi kenarlı ve yüzeyi düzgün, kabarık, nemli ve homojen yuvarlak koloni tipidir?


L tipi koloni

M tipi koloni

S tipi koloni

R tipi koloni

T tipi koloni


Yanıt Açıklaması:

Kenarlı ve yüzeyi düzgün, kabarık, nemli ve homojen yuvarlak koloniler S-tipi (Örn: Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, Salmonella pullorum kolonisi),

Yorumlar
  • 0 Yorum