Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1114139

Aşağıdaki ifadelerden hangisi koloni morfolojisi ile ilgili yanlıştır?


Bakteriler S-, R-, M- ve L- tipi olmak üzere temel olarak 4 tip koloni oluştururlar

S tipi koloniler kenarı yüzeyi düzgün homojen yuvarlak kolonilerdir

Kenarı düzgün olmayan yassı olanlar R tipi kolonilerdir

Bir çok bakteri ilk izolasyonda M tipi koloni oluşturur

Öze değdirildiğinde iplik gibi uzayanlar M tipi kolonilerdir


Yanıt Açıklaması:

Bakterilerin koloni morfolojileri 4 e ayrılır..

S tipi: kenarları düzgün , homojen koloniler

R tipi koloni: kenarı ve yüzeyi düzgün olmayan

M tipi koloniler: öze değdirildiğinde iplik gibi uzayan yapışkan koloniler

R tipi koloniler: düğme ya da sahanda yumurta şeklindeki kolonilerdir...

Birçok bakteri ilk izolasyonda S tipi koloni oluşturur bazı bakterielr R tipi mkoloni oluşturur. 

Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır 

Yorumlar
  • 0 Yorum