Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1176315

mRNA’da yer ve  protein sentezini durduran bir dur sinyali kodon aşağıdakilerden hangisidir?


UGA

AUG

GUG

CUG

UAA


Yanıt Açıklaması:

UUU

Yorumlar
  • 0 Yorum