Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1226975

Patojen bakterilerin hastalık oluşturma yeteneğinin derecesine ne ad verilir?


Patojenite

Toksisite

Ekzotoksin

Virulens

invazyon


Yanıt Açıklaması:

Patojen bakterilerin hastalık oluşturma yeteneğinin derecesine virulens denir. Virulensı yüksek olan bakteriler vücuda az miktarda girselerde hastalık oluşturabilirler. 

Yorumlar
  • 0 Yorum