Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410956

Yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıları üç gün ardışık olarak günde yaklaşık 1 saat süreyle 56-70 OC’de ısıtma işlemine ne ad verilir?


Tindalizasyon
Pastörizasyon
Otoklavlama
Kuru ısı ile sterilizasyon
UHT tekniği ile sterilizasyon

Yorumlar
  • 0 Yorum