Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1280026

Alkolün mikroorganizmalar üzerine bakteriyosidal etki ettiği konsantrasyon aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir


%80-90

%90-100

%30-50

%60-70

%10-20


Yanıt Açıklaması:

Genellikle %60-70 düzeyinde optimum etki gösterirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum