Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410959

Aşağıdakilerden hangisi Bakteriyolojik teşhis laboratuvarlarında kullanılan besiyerlerinden biri değildir?


TSI agar
Kanlı agar
Nutrient agar
MLD agar
EMB agar

Yorumlar
  • 0 Yorum