Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493109

Oksijensiz ortamda üreme yeteneğine sahip olmayan ve canlılığını sürdüremeyen bakteriler hangi grupta sınıflandırılmaktadır?


Aerobik bakteriler

Mikroaerofil bakteriler

Obligat anaerobik bakteriler

Fakültatif anaerobik bakteriler

Aerotolerant anaerobik bakteriler


Yanıt Açıklaması:

Aerobik bakteriler; havada bulunan orandaki kadar oksijen içeren ortamlarda ürerler. Mikroaerofil bakteriler; oksijen oranı %2’ye kadar düşürülmüş, karbondioksit oranı %5-10’a yükseltilmiş ortamlarda ürerler. Obligat (zorunlu) anaerobik bakteriler; oksijenli ortamda üreyemedikleri gibi bu ortamda çok kısa süre canlılıklarını koruyabilirler. Aerotolerant anaerobik bakteriler; oksijensiz ortamda iyi ürerler, ancak oksijenli ortamda uzun süre canlılıklarını koruyabilirler. Fakültatif anaerobik bakteriler; hem aerobik ve hem de anaerobik koşullarda ürerler. 

Yorumlar
  • 0 Yorum