Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493147

Bakterilerin katı besiyerinde oluşturduğu koloni tiplerine göre aşağıdakilerden hangisi S tipi koloniyi ifade eder?


Kenarı ve yüzeyi düzgün, homojen yuvarlak

Kenarı ve yüzeyi düzgün olmayan, yassı

Yapışkan, iplik gibi uzayabilen

Düğme tarzında, sahanda yumurta görünümlü

Kenarı ve yüzeyi düzgün olmayan, oval


Yanıt Açıklaması:

Bakteriler S-, R-, M- ve L- tipi olmak üzere temel olarak 4 tip koloni oluştururlar. Kenarlı ve yüzeyi düzgün, kabarık, nemli ve homojen yuvarlak koloniler S-tipi; kenarları ve yüzeyi düzgün olmayan, yassı koloniler R- tipi; yapışkan, öze değdirildiğinde iplik gibi uzayabilen koloniler M- tipi ve düğme tarzında veya sahanda yumurta görünümlü koloniler L-tipi olarak ifade edilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum