Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493349

DNA dizisindeki bir nükleotid bir başkası ile yer değiştirdiğinde hangi tip mutasyon meydana gelir?


İnsersiyon

Çerçeve kayması

Nokta mutasyonu

Anlamlı bölge mutasyonu

Şartlı mutasyon


Yanıt Açıklaması:

Nokta mutasyonlarında DNA dizisi tek bir pozisyonda değişmiş veya değiştirilmiş olur. Dizide bir nükleotidin bir başkası ile yer değiştirmesi sonucu oluşan tek baz yer değiştirmesi de bir nokta mutasyon çeşididir.

Yorumlar
  • 0 Yorum