Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1079714

Aşağıdakilerden hangileri bakterinin esansiyel yapılarındandır?

I.Flajella, hücre membranı, lizozom

II.Peptidoglikan, ribozom, mezozom

III.Flajella, spor, psodopod

IV.Periplazmik boşluk, sitoplazma, plazmid

V.DNA, mezozom, RNA

VI.Hücre membranı, ribozom, sitoplazma


Yalnız VI  

I,III,V

II,V,VI

Yalnız III

II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

II,V,VI

Yorumlar
  • 0 Yorum