Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1277061

Süt ürünlerine uygulanan dezenfeksiyon koşulları aşağıdakilerden hangisidir?


100 oC’de 30 dakika muamele

170 oC’de 1 saat muamele

63 oC’de 30 dakika muamele

72 oC’de 15 dakika muamele

45 oC’de 3 saat muamele


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum