Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1394284

Aşağıdakilerden hangisi gram negatif bakterilere ait bir özelliktir?


Peptidoglikan tabakası kalındır.

Gram boyama ile pembe-kırmızı boyanırlar.

Hücre duvarında teikoik asit tabakası bulunur.

Peptidoglikan tabakası incedir.

Magnezyum ribonükleat fazla bulunur.


Yanıt Açıklaması:

Gram boyama:

Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan yapısında olup miktarca çok fazladır. Bu
yapısal özellik Gram negatiflerde ise çok azdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum