Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1400576

Nutrient agar besiyerine ekilmiş bir bakteri suşu ekildiği bölgeyi yeşile dönüştürüyor ise bu bakteri aşağıdakilerden hangisidir?


Escherichia coli

Bacillaceae subtilis

Pseudomonas aeruginosa

 Proteus vulgaris

Klebsiella pneumoniae


Yanıt Açıklaması:

Pseudomonas aeruginosa

Yorumlar
  • 0 Yorum