Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493161

Bazı patojen bakterilerin besin maddelerinin azalması gibi optimal olmayan koşullarda hücre içinde ve vejetatif bakteri yapısından farklı olarak oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Mesosom

Pigment

Spor

Plasmid

Fimbria


Yanıt Açıklaması:

Mesosomlar sitoplazmik membrandan orjin alır ve yapıları vesiküler veya lamellar bir karakter gösterir. Bakterilerde DNA replikasyonunda, hücre bölünmesinde ve sporulasyonda rol oynarlar. Pigmentler ise bazı bakterilerde hücre içinde kalan bazılarında ise hücre dışına çıkan renkli maddelerdir. Plasmidler bazı bakterilerde ekstrakromozomal olarak bulunan çift iplikçikli, sarmal ve sirküler DNA sekanslarıdır. Plasmidler bakteri kromozumundan bağımsız olarak çoğalabilirler ve bakteriden bakteriye aktarılabilirler. Fimbria da özellikle gram negatif bakterilerde protein özellikte olan flamentöz uzantılardır. Spor ise bazı patojen bakterilerin olumsuz koşullarda bakterinin canlılığını sürdürebilmesi için dönüştüğü ve olumsuz koşullara oldukça dayanıklı yeni bir formdur. Oluşumu sporulasyon veya sporogenesis olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum