Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493697

Dezenfektan olarak kullanılan alkollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Antisepsi amacıyla kullanılmazlar

Mantar ve viruslara etkileri hızlıdır

Bakteri sporlarına karşı etkisizdirler

Yavaş etkili ve dar spektrumludurlar

%80-90 düzeyinde optimal etki gösterirler


Yanıt Açıklaması:

Dezenfektan olarak kullanılan etanol ve isopropanol gibi alkoller temizlik, kurutma, dezenfeksiyon ve antisepsi amacıyla kullanılırlar. Genellikle %60-70 düzeyinde optimum etki gösterirler. Alkoller, hızlı etkili, geniş spektrumlu bakterisidal ve mikobakterisidal aktivite gösterirler. Mantar ve viruslar üzerine etkileri daha yavafltır ve bakteri sporları üzerine genellikle etkisizdirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum