Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493728

Bakterilerin üremeleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?


Bakteriler ikiye bölünerek ürerler.

Bölünmelerinin durması için kısıtlayıcı bir faktöre ihtiyaç göstermezler.

Sadece in vitro koşullarda üreme gözlenir.

Bakteriyel üremenin kontrolünde dışarıdan ilaç kullanılamaz.

Bakterilerde latent dönem uzun sürer.


Yanıt Açıklaması:

Bakteriler uygun koşullarda ikiye bölünerek çoğalırlar. Genel anlamda herhangi bir kısıtlayıcı faktör olmadığı durumlarda üreme devam eder. Gerek in vivo gerekse in vitro koşularda bakteriyel üremenin kontrolü için bazı temel mekanizmalar bulunmaktadır. In vivo bakteriyel üremelerde, vücudun savunma sistemi tarafından bakteriyel üremenin kontrolüne yönelik mekanizmalar bulunur. Bu mekanizmalar, bakterilerin üremesini kontrol edebildiği gibi bazı bakterilerde bu durum gerçekleşmeyebilir. Ayrıca vücudun savunma sistemi dışında, bakteriyel üremenin kontrolü için dışarıdan alınan ilaçlar (kemoterapi) da kullanılır. In vitro koşullar uygun olduğunda bakterilerde üreme kısa bir alışma döneminden (latent dönem) sonra hızla şekillenir (logaritmik dönem).

Yorumlar
  • 0 Yorum