Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493954

Aşağıdakilerden hangisi Antibiyogram yapmak amacıyla kullanılabilecek en uygun besiyeridir?


XLD agar

Kanlı agar

Çikolata agar

MacConkey agar

Mueller-Hinton agar


Yanıt Açıklaması:

Antibiyogram yapmak için en uygun besiyeri nutrient agar veya Mueller-Hinton agardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum