Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494320

Aşağıdaki biyokimyasal testlerin hangisinde reaktif olarak tavşan plazması kullanılır?


Koagulaz testi

CAMP testi

Oksidasyon-fermentasyon (O/F) testi

Karbonhidrat fermentasyon testi

Katalaz testi


Yanıt Açıklaması:

Test patojenik stafilokokların belirlenmesinde kullanılan enzimatik bir testtir. Testte reaktif olarak taze hazırlanmış yada ticari olarak dondurularak kurutulmuş tavşan plazması kullanılır. Tavşan plazması bazı türler (patojenik) tarafından sentezlenen stafilokokal koagulaz enzimi tarafından fibrine dönüfltürülen fibrinojeni içerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum