Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #76623

Bakterilerde "nokta mutasyonu" sonucu eğer değişim DNA nın protein kodlayan bölgesinde ise ve polipeptid (protein) üretimi duruyor, sonlanıyorsa, bu durum aşağıdaki mutant bakteri kodonlarından hangisi olduğunda gerçekleşir?


AUA ve GUA nokta mutasyonları
UAA veya UGA nokta mutasyonları
UUU nokta mutasyonu
UUC mutasyonu
UUG ve CUA mutasyonları

Yanıt Açıklaması: UAA veya UGA kodonları "dur" veya "sonlandır" kodonlarıdır. Bu durumda gereksinim duyulan proteinin üretimi duracağından ve oluşacak olan bu proteinin önemine göre bakteride önemli değişiklikler ve hatta ölüm oluşabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum