Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1136857

Bir gen veya birden fazla gen parçasının tümüyle yok olma durumuna ne ad verilmektedir?


İnsersiyon

Delesyon

Rekombinasyon

Konjugasyon

Transdüksiyon


Yanıt Açıklaması:

Bu varyasyonların en basiti olarak değerlendirebileceğimiz türü “delesyon”lardır. Delesyonlarda bir gen veya birden fazla gen parçası tümüyle yok olmuş durumdadır. Bu durumda delesyona uğramış DNA bölgesinin veya genlerin fonksiyonları tamamen yok olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum