Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1137423

 Sintilografi ölçücüsü, genetik tabanlı testlerden hangisinde kullanılmaktadır?


RFLP

PFGE

Nukleotid Dizileme

Nükleik Asit Hibridizasyonu

Nükleik Asit Amplifikasyonu


Yanıt Açıklaması:

Radyoaktif işaretlerle işaretli probların kullanıldığı durumlarda, hibridize olan DNA’lardaki birleşmenin olup olmadığı veya hibiridizasyon
miktarı radyoaktivite ölçülerek gerçekleştirilir. Bu işlem için sintilografi ölçücüsü
veya X-ışınımı otoradyografisi kullanılır

Yorumlar
  • 0 Yorum