Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1226212

Aşağıdakilerden hangisi Pseudomonas aeruginosa tarafından sentezlenen, hücrelerarası membran proteinlerini parçalayan enzimdir?


Sitolizin

Kollajenaz

Deoksiribonükleaz

Koagulaz

Elastaz


Yanıt Açıklaması:

Elastaz

Yorumlar
  • 0 Yorum