Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1276902

Mikroorganizmalar için hipertonik bir ortam oluşturarak plazmoliz nedeniyle ölmelerine neden olan dezenfeksiyon yöntemi hangi etki mekanizmaya dahildir?


Bakteri membranının fonsiyonunu bozan etki

Proteinleri denatüre eden etki

Nükleik asit üzerine etki

Isı ve ve nem ile ölüme yol açan etki

Enzim aktivitisini bozan etki


Yanıt Açıklaması:

Bakteri membranının fonsiyonunu bozan etki

Yorumlar
  • 0 Yorum